دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

شرح وظایف دفتر

 1. بررسی و شناسایی خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی و رفاهی استان و تلاش در جهت ارتقا سطح شاخص های مذکور .
 2.  بررسی مسائل اجتماعی و فرهنگی استان و منطقه و تعیین اولویت ها به منظور ارائه طرحهای کاربردی در شوراها و کارگروههای ذی ربط .
 3. پیگیری اجرای قوانین ، مصوبات دولت ، مصوبات شورای اجتماعی کشور درسطح استان .
 4. پیگیری وانجام امور دبیرخانه ای کارگروه تخصصی مربوطه دراستان .
 5. بررسی رفتارهای اجتماعی و فرهنگی اقشار مختلف استان به منظور اتخاذ خط مشی و روش های کاربردی ارتقاء سطح فرهنگ در جامعه .
 6. نظارت و پیگیری وضعیت اماکن عمومی استان به منظور بهبود شرایط و رسیدگی به مشکلات . با همکاری دستگاه‌های ذیربط
 7. انجام بررسی و مطالعه به منظور شناخت روشهای مشارکت مردم در امور اجتماعی و ارائه راهکارهای مناسب برای افزایش مشارکت مردمی در استان با همکاری متفکران ، صاحب نظران ، هنرمندان ، نخبگان و خبرگان علمی و فرهنگی استان
 8. تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد و انجام بررسی های لازم درخصوص هویت هیات موسس و دیگر ارکان سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با همکاری واحدهای استانی سازمان های ذیربط و دریافت و تنظیم و تکمیل پرونده متقاضیان سازمانهای مردم نهاد جهت صدور پروانه تأسیس .
 9. همکاری و ارائه تسهیلات لازم برای واحدهای استانی دستگاه‌های متولی به منظور توانمندسازی سازمان های مردم نهاد مطابق با قوانین و مقررات و تبیین نقش و جایگاه آنها در جامعه.
 10. نظارت مستمر بر فعالیت سازمانهای مردم نهاد مطابق با قوانین ومقررات از طریق فرمانداران با همکاری واحدهای استانی سازمانهای ذیربط و بررسی و رسیدگی به گزارشات و شکایات واصله و اعلام آن به مراجع ذیربط .
 11. هماهنگی و ارائه تسهیلات لازم برای واحدهای استانی دستگاه های متولی برای بررسی،مطالعه و شناخت روش های مشارکت سازمان های مردم نهاد و امور اجتماعی و فرهنگی و ارتقا کیفی این سازمان ها در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
 12. هماهنگی و همکاری با فرمانداری ها در راستای کلیه وظایف مربوطه به اهداف توسعه مشارکت های اجتماعی و تشکیل سازمان های مردم نهاد در سطح استان .
 13. همکاری برای فراهم آوردن زمینه ترویج نظم و انضباط و ارتقاء امنیت اجتماعی ، ، ارتقای فرهنگ قانونمنداری و صیانت از حقوق شهروندی و رضایت عمومی.
 14. فراهم آوردن زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و صیانت از ارزش های اخلاقی.
 15. فراهم آوردن زمینه های لازم در جهت ارتقاء وحدت و همبستگی ملی و هویت ایرانی اسلامی ، با تأکید بر باورها و ارزشهای دینی ، قومی و محلی .
 16. نظارت بر دستگاههاو نهادهای اجتماعی متولی در امر پیشگیری آسیبهای اجتماعی استان .
 17. برنامه ریزی و همکاری در فراهم آوردن زمینه های لازم درجهت ارتقای سرمایه اجتماعی،اعتماد اجتماعی،نشاط ورضایت عمومی در استان.
 18. هماهنگی و نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های ساماندهی امور اجتماعی و فرهنگی مناطق ویژه اجتماعی و سکونت گاههای غیر رسمی.

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/09/13